Profil

Michel Roux

Mann | Tromsø, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Fransk

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Universitetet , Tromsø

Hovedfag i Geologi

1985-2003

Videregående skole helsearbeiderfaget, Tromsø

Helsefagarbeider

2008-2009