Profil

Mihai Mindru

Mine språkkunnskaper

Norsk
Rumensk
(Cluj Napoca)

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Praktisk pedagogisk utdanning, Norge

Videreutdanning

2018-2019