Profil

Milan Rusnak

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: