Profil

Mohamad iyad Ayoub

Mann | Larvik, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

345.6 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte