Profil

Mohammad Waisi

| Fjerdingby, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Kurdisk (Sorani)

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 25 Feb 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Påbyggingsemner i tolking:

Bachelorutdanningen i Tolking i offentlig sektor kurdisk (sorani) 4. år