Profil

Nafies Iqbal

| Rælingen , Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Bengali
(Oslo)

Ingen formelle kvalifikasjoner

232.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom