Profil
Natcha Seljestokken

Kvinne

Mine språkkunnskaper

Norsk
Thai

(Nivå-3) Kategori D: Grunnemne (30 sp)

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Om

Godkjenning som tolk ved teoriprøver hos Statens vegvesen | Lisens Nr. 16/70439-105 (norsk/thai) og 16/70439-15 (engelsk/thai). Timepris for telefontolking er som følge: 1) helse og forvaltning NOK 500,- 2) advokat/jus NOK 695,- 3) domstolen og politi NOK 848,- Reisetid har samme sats som tolkingstime. Reiseutlegg kommer i tillegg.

Prestasjoner

Norsk Politiet - Taushetserklæring

Profil fullført

Kompetanseområder

 • Helse
 • Politi
 • Barnevern
 • Kriminalomsorg
 • Privat næringsliv
 • Psykisk helse
 • Rettsvesen
 • Sosial- og trygdevesen
 • Utdanning og undervisning
 • Utlendingsforvaltning

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Universitetet i Oslo (UIO), Oslo

Spesialpedagogikk

2020-2020

Høyskolen på Vestlandet,, Stord

EVU i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU),

2012-2017

Universitet i Stavanger (UIS), Stavanger

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

2009-2010

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA),, Kjeller Campus

EVU, Norsk som andrespråk

2017-2018

Høgskulen på Vestlandet (HVL),, Haugesund,

Grunnutdanning i Sykepleier

2011-2014

Assumtion University,, Bangkok, Thailand

Bachelor i økonomi og administrasjon

1992-1996

NHH Norwegian School of Economics,, Bergen, Hordaland

Translatøreksamen i Juridist Oversettelse

2017-2018

Universitetet i Agder (UiA),, Kristiansand

EVU i spesialpedagogikk

2019-2019

OsloMet – storbyuniversitetet (HIOA),, Pilestredet, Oslo

EVU i Tolking i offentlig sektor, Grunnmodulen

2019-2019

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen

EVU i å undervise voksne innvandrere i norsk

2019-2019