Profil

natcha seljestokken

Kvinne | Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Thai

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Universitetet i Oslo (UIO), Oslo

Master i Rettsvitenskap (JUS)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA),, Kjeller Campus

EVU, Norsk som andrespråk

2017-2018

Universitet i Stavanger (UIS), Stavanger

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

2009-2010

Høyskolen på Vestlandet,, Stord

EVU i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU),

2012-2017

Høgskulen på Vestlandet (HVL),, Haugesund,

Grunnutdanning i Sykepleier

2011-2014

Assumtion University,, Bangkok, Thailand

Bachelor i økonomi og administrasjon

1992-1996

NHH Norwegian School of Economics,, Bergen, Hordaland

Translatøreksamen i Juridist Oversettelse

2017-2018

Universitetet i Agder (UiA),, Kristiansand

EVU i spesialpedagogikk

2019-2019

OsloMet – storbyuniversitetet (HIOA),, Pilestredet, Oslo

EVU i Tolking i offentlig sektor, Grunnmodulen

2019-2019

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen

EVU i å undervise voksne innvandrere i norsk

2019-2019