Profil

Nhon Thi Duong

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 12 Mar 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 3

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: