Profil

Noha Jindi

Kvinne

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 6

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/6

Punktlighet 5/6

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Påbyggingsemner i tolking:

TAO