Profil

Pawel Koc

Mann

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 23 Mar 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Vil jobbe som talk fordi trengte den selv tidligere i livet og vil gjerne hjelpe de som trenger det nå.

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: