Profil

Perjin Akrei

Kvinne | Røyken, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Kurdisk (Badini)
(Badini)

Ingen formelle kvalifikasjoner

396 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Kurdisk (Kurmanji)
(Kurmanji)

Ingen formelle kvalifikasjoner

384 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Arabisk
(Alle)

Ingen formelle kvalifikasjoner

384 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Kurdisk (Sorani)
(Sorani)

Ingen formelle kvalifikasjoner

384 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 8 Jun 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg liker å ta ansvar. Meningen med min eksistens er å være et ledd av en ryddig og systematisk arbeid. Jeg prøvde tolketjenesten ut, og fant ut at dette var noe jeg mestret utmerket. Som tolk var jeg attraktiv. Etterspørselen etter akkurat meg var stor hos tolketjenesten. Kundene satte opp sine avtaler med det offentlige basert på min tilgjengelighet. Deres forståelse og mottakelse av korrekt informasjon er mitt ansvar.

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Health
  • Police
  • Child welfare
  • Private sector
  • Mental Health

Tolkemetoder:

  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Telefon
  • Fremmøte

Utdannelse:

Politihøgskolen, Bodø

Bachelor

2011-2017