Profil

Rizgar Sharif

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 3/4

Punktlighet 3/4

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: