Profil

Rodney Boot

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 24

Favoritter 4

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 23/24

Punktlighet 24/24

Prestasjoner

Video test passed

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

On demand assignments

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: