Profil

Salah Hassan Al-Saadi

| Fredrikstad, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg bygninger å jobbe som tolk fordi elsker jeg å hjelpe folk å forstå hverandre. Jeg har lang erfaring i tolke og har blitt tolket til mange selskaper enten via telefon eller fremmøte. Dyktig og presis

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Child welfare
 • Private sector
 • Mental Health
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Fredrik II VGS, Fredrikstad, Norge

Generell studiekompetanse

2017-2018

Coolege of Fine Arts- Universitetet i Bagdad, Bagdad - Irak

Bachelor i grafisk desighn

1996-2000

Institutt for anvendt kunst, Bagdad - Irak

Diplomat i design og visuell kommukkasjon

1994-1996

Hero Tolk, Oslo , Norge

Tolking

2015-2015

Salita Tolke- og translatørtjeneste AS, Sarpsborg, Norge

Tolking

2015-2015

BIS industry - 12 uker, Haugesund

Isolering fag

2007-2007

Påbyggingsemner i tolking:

Hero Tolk- et tolkekurs

Salita tolketjenester- et tolkekurs