Profil

Shatha Hedayet

Kvinne | Oslo, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk
(Irakisk)

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 3

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 3/3

Punktlighet 3/3

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

On demand assignments

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

OsloMet, Norge

Tolkeutdannelse

2017-2018