Profil
Shirin Taherifar

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 17 Mar 2021

Anmeldelser 4

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: