Profil
Suad Abdi

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 29

Favoritter 3

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 25/29

Punktlighet 25/29

Prestasjoner

Videotest bestått

Norsk Politiet - Taushetserklæring

Profil fullført

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: