Profil

Svetlana Neteland

Kvinne | Nesbru, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

OsloMet, Oslo

Tolking i offentlig sektor

2017-2017