Profil

Thomas Czanik

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

Video test passed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: