Profil

| Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Thai

Ingen formelle kvalifikasjoner

588 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 23 Mar 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg snakker flytende norsk og thai. Har bodd i Norge de siste 36 år. Har gitt ut 6 lærebøker innenfor norsk språk for thailendere. Har erfaring med tolkeoppdrag, positive tilbakemeldinger. Holder også norsk nettkurs og har over 4148 følgere på Facebook gruppen for språkkurs.

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Oslo universitet, Oslo

Bachelor

1997-1998

Høgskole i Sør-Trøndelag, Trondheim

Bachelor

1998-2001