Profil

Varinder Paul

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 7

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 7/7

Punktlighet 7/7

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: