Profil

Yahya Alajour

Mann | Stavanger, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk
(Syrisk)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 12 Jun 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: