Profil
Yohannes Gebresellassie

Anmeldelser

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: