Catalina Lazar

female

Skjetten, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Skjerm 310 NOK

Telefon 248 NOK

Fremmøte 465 NOK

Stillerom 372 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 300 NOK

Telefon 230 NOK

Fremmøte 440 NOK

Stillerom 250 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jeg har bestått Tospråktesten norsk/spansk og utført TAO kurset. Det kan ta 2 uker til jeg blir oppført i Tolkeportalen. I oktober var jeg på opptak for Grunnmodul i Tolkeutdaning rumensk/norsk i vår 2018. Jeg får svaret i begynnelse av desember. Jeg samarbeider med 3 andre tolkebyroer: Hero, TolkeNett og Amesto. Har aldri hatt en negativ tilbakemelding. Håper på et godt samerbeid med Tikk Talk også.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Psykisk helse
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

UNED Spania

Sosionom

2012 - 2016

500 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!