Catalina Lazar

female

Skjetten, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Video 310 NOK

Phone 248 NOK

In person 465 NOK

Hub 372 NOK

All prices are based on a 1 hour session
*Native
Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Video 300 NOK

Phone 200 NOK

In person 240 NOK

Hub 250 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Jeg har bestått Tospråktesten norsk/spansk og utført TAO kurset. Det kan ta 2 uker til jeg blir oppført i Tolkeportalen. I oktober var jeg på opptak for Grunnmodul i Tolkeutdaning rumensk/norsk i vår 2018. Jeg får svaret i begynnelse av desember. Jeg samarbeider med 3 andre tolkebyroer: Hero, TolkeNett og Amesto. Har aldri hatt en negativ tilbakemelding. Håper på et godt samerbeid med Tikk Talk også.

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Psykisk helse
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Education:

UNED Spania

Sosionom

2012 - 2016

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!