1
2
Opprett et oppdrag
Bekreft din konto og post

Publiser et oppdrag

Inkluder opplysninger om hva slags møte det er slik at du kan finne den rette tolken. For eksempel: medisinsk eller juridisk.
Språk Fra språk*
  Språk Ditt språk*
   Oppdragsdato*
   01 Dag*
    01 Måned*
     2000 År*
      Starttid*
      00 Time*
       00 Minutter*
        Sluttid*
        00 Time*
         00 Minutter*

          *Vær oppmerksom på at du vil bli belastet for hele den varigheten.

          Velg kjønn Kjønn
          • Mann
          • Kvinne
          • Transperson
          • Ikke relevant

          *Vær oppmerksom på at du vil bli belastet for hele den varigheten.

          Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets (IMDI) register er inndelt i fem kategorier der tolkene som har statsautorisasjon og/eller tolkeutdanning utgjør kategori 1–3. Tolkene på nivå 1 er tolkene med høyest sertifisering og utdanning. IMDi anbefaler at man alltid velger tolker med statsautorisasjon og/eller utdanning når disse er tilgjengelige.

          Registeret inneholder også to tilleggskategorier for praktiserende tolker. Kategori 4 er rettet mot autoriserte translatører og oversettere med gjennomført kurs i tolkens ansvarsområde. Kategori 5 er personer som har bestått en tospråklig test samt et tre dagers kurs i tolkens ansvarsområde. Personer som har bestått en språktest eller gjennomført en språkgrad er også registrert.

          Når du publiserer et oppdrag, vil alle tolker med kvalifikasjonen du søker, eller høyere, bli kontaktet (f.eks. hvis du velger nivå 3, vill alle tolker på nivå 1-3 bli kontaktet).

          Velg kvalifikasjon Kvalifikasjonsnivå
          • Nivå 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning
          • Nivå 2: Tolker med statsautorisasjon
          • Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning
          • Nivå 4: Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring
          • Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring
          • Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon
          • Bestått en språktest
          • Ingen formelle kvalifikasjoner

          Velg din foretrukne oppdragstype

          *Denne informasjonen er synlig før tolker søker på oppdraget.