Profil

John Demir

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 11

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 11/11

Punktlighet 11/11

Prestasjoner

Video test passed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: