Profil

Jason Walker

Mann | Oslo, Norway

Anmeldelser

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom