Profil

Bassam Qadan

Mann | Kråkerøy, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

576 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 42

Favoritter 35

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 42/42

Punktlighet 42/42

Om

Jeg er opprinnelig fra Jordan, bor i Norge siden 2002. Gjennom min utdanning Tolking i offentlig sektor i Høgskolen i Oslo og Akershus, har jeg fått en praktisk-teoretisk innføring i tolkefaget som kvalifisert meg på tolking av institusjonelle samtaler i norsk offentlig sektor, der tolking gjør tjenestemenn og andre fagpersoner i stand til å informere, veilede og høre partene i saker med språkbarriere. Tolkeyrket krever svært gode språkferdigheter i både norsk og tolkespråket, bred allmennkunnskap, fleksibilitet, tolketekniske ferdigheter og bevissthet om etiske retningslinjer. Med bakgrunn i arbeidsområder som bussjåfør, skole assistent, servicemedarbeider og andre miljøer med hektisk aktivitet, har jeg fått vist at jeg har serviceinnstilling og evne til å stå på og ta i et ekstra tak. Gjennom mine ordinære arbeid og mitt frivillige arbeid i Redd Barna, og med mange seminarer og møter har jeg fått gode erfaringer med å gi god service, nøyaktighet og evne til å samarbeide.

Prestasjoner

Video test passed

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Profile completed

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

Tolking i offentlig sektor

2017-2017

Fredrikstad II videregående skole, Fredrikstad

Generell studiekompetanse Vg3

2009-2010

Philadelphia University, Jordan

Grunn kurs/ Mekanisk ingeniør

1994-1995

National College, Jordan

Fagbrev/ kjøle og mekanisk utdanning

1987-1989

Folkeuniversitetet i Bergen, Oslo

Norsk språktest/ Bergenstest

2009-2009

Universitetet i Tromsø, Tromsø

Trinn III-norskkurs/ norsk for utlendinger

2004-2005

Påbyggingsemner i tolking:

---- TolkE Utdanning. 2017 Høgskolen i Oslo og Akershus