Profil

Ephrem Habte

Mann | Kristiansand, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Tigrinja

Ingen formelle kvalifikasjoner

480 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Amharisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

480 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 1

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 1/1

Punktlighet 1/1

Om

Jeg har en bachelorgrad innen informasjon system .Jeg har kjent med taushetsplikt og Retningslinjer for god tolkeskikk. Jeg har erfaring fra ulike aetat og tolker på tigrinja og amharisk språk og har kjennskap til begge kultur.

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Uia, Kristiansand

Bachelorgrad

2004-2010