Profil

Max Ahmad Omar

| drammen, norge

Mine språkkunnskaper

Arabisk
Engelsk
(Iraksik)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Engelsk
(Østlandet)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Arabisk
(Østlandet)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

On demand assignments

Profile completed

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: