Profil

Thorey Myrdal Sigurdardottir

| Sola, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Islandsk

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Eg har jobbet som tolk siden 2015 og har god erfaring med forskjellig type tolking. Har mye erfaring i helse og sosial, rettsvesen, forvaltning, politiet, NAV osv. Har erfaring med oversetting av dokumenter og har gjort det siden 2016 med godt resultat. Tolke ID 5660

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Stavanger Offshore Tekniske Skole, Stavanger

Generell Studiekompetanse

2017-2018

Bryne Videregående, Bryne

Generell Studiekompetanse

2017-2018

Påbyggingsemner i tolking:

Tospråklig test ved OsloMet

TAO kurs ved OsloMet