Profil

Abel Resene

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 8

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 6/8

Punktlighet 8/8

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: