Profil

Adrian-Ionel Marcu

Mann | Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Italiensk

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Rumensk
(moldavsk)

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 14 Mai 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg har begynt å jobbe som tolk i 1989.

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Politeknisk Institutt, Timisoara, Trondheim og Southampton

siv.ing.

1982-1996

Påbyggingsemner i tolking:

Tolking i offentlig sektor OsloMet