Profil

Aesha Irkayek

| Oslo, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

  • Health
  • Child welfare
  • Correctional service
  • Private sector
  • Mental Health
  • Social and welfare security systems
  • Education and teaching
  • Immigration management

Tolkemetoder:

Tolketyper: