Profil
Aldona Bernataviciute

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 24

Favoritter 5

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 24/24

Punktlighet 24/24

Prestasjoner

Videotest bestått

Norsk Politiattest (Criminal record certificate)

Profil fullført

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: