Profil
Alexandra Skandali

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Videotest bestått

Norsk Politiet - Taushetserklæring

Kompetanseområder

 • Helse
 • Politi
 • Barnevern
 • Kriminalomsorg
 • Privat næringsliv
 • Politikk
 • Psykisk helse
 • Rettsvesen
 • Sosial- og trygdevesen
 • Utdanning og undervisning
 • Utlendingsforvaltning

Tolkemetoder:

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom