Profil

Amal Dosa

Kvinne | Halden, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Arabisk

Ingen formelle kvalifikasjoner

216 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 12 Jun 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Hei Jeg liker å jobbe som tolk, fordi jobben handler om kommunikasjon mellom mennesker :)

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Høgskole i Østfold, Halden

Årsstudium (Engelsk)

2019-2020

Universitet i Bergen, Bergen

Bachelor (Human Ernæring)

2018-2020

Bergen Katedralskole, Bergen

Fullført studiespesialisering 3 år

2014-2017

Påbyggingsemner i tolking:

opplæring om tolkens yrkesetikk og tolketeknikk (Noricom)