Profil

Anna Ueland

Mine språkkunnskaper

Norsk
Russisk

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Norsk
Engelsk

Bestått en språktest

Norsk
Ukrainsk

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 19 Jun 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolketyper: