Profil
Asta Stasauskaite

| Stavanger, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Litauisk

(Nivå-3) Kategori D: Grunnemne (30 sp)

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 1

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

Videotest bestått

Norsk Politiattest (Criminal record certificate)

Norsk Politiet - Taushetserklæring

Profil fullført

Kompetanseområder

 • Helse
 • Politi
 • Barnevern
 • Kriminalomsorg
 • Psykisk helse
 • Rettsvesen
 • Sosial- og trygdevesen
 • Utdanning og undervisning
 • Utlendingsforvaltning

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper: