Profil

Azad Tufeek

Mann | Fyllingsdalen, Norge

Mine språkkunnskaper

Kurdisk (Sorani)
Kurdisk (Badini)

Ingen formelle kvalifikasjoner

598.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Kurdisk (Sorani)
Kurdisk (Badini)

Ingen formelle kvalifikasjoner

598.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Arabisk
Kurdisk (Sorani)
(irakisk)

Ingen formelle kvalifikasjoner

598.8 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Høgskulen i Bergen-, Bergen

Bachelor i byggfag-Byggingeniør

2013-2016

Universitetet i Baghdad-, Baghdad

Bachelor i administrasjon og økonomi

1987-1993