Profil

Branislav Nedic

Mine språkkunnskaper

Norsk
Engelsk
(norsk og engelsk)

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

720 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Kroatisk
(norsk)

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

780 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Serbisk
(norsk)

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

720 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time
Norsk
Bosnisk
(norsk)

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

780 NOK

Timeprisen

Alle priser er basert på møter på én time

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

University of Oslo, Oslo

Cand.Mag.

1987-1991

University of Belgrade, Belgrade

B.A. Honours

1978-1980

University og Singapore, Singapore

B.A. studies

1976-1978