Profil

Charles Bilali Nasibu

Mann | HEIMDAL, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Kirundi

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Swahili
(Fra Kongo)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Fransk
(Afrikansk fransk)

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Kinyarwanda

Ingen formelle kvalifikasjoner

Norsk
Lingala
(Fra Kongo)

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 5 Jun 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: