Profil

Danae LuciaFerri

Kvinne |Oslo, Norge

Mine språk

Morsmål*
Dialekt-
Dialekt-
Aksent-
Aksent-

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Morsmål*
Dialekt-
Dialekt-
Aksent-
Aksent-

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Dialekt-
Dialekt-
Aksent-
Aksent-

Språkgrad/diplom fra Universitet, høyskole eller annen institusjon

Dialekt-
Dialekt-
Aksent-
Aksent-

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Om

Gresk, spansk, engelsk og norsk tolk og oversetter, pedagog og musikker. Jeg har mastergrad i Konferansetolking fra Universitetet på Kypros, der jeg studerte med stipendiater fra Europakommisjonens generaldirektoratet for tolking og fra Statens stipendiats instituttet i Hellas. Jeg studerer kultur og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Juridisk oversettelse ved Norges Handelshøyskole.

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Universitetet i Athen Hellas

Bachelorgrad (4-års) i spansk språk, filologi, og pedagogikk

1999-2003

Universitetet i Granada Spania

Erasmus student i Spansk språk, filologi, og pedagogikk

2001-2002

OsloMet (Høgskolen i Oslo og Akershus) Norge

Enkeltemne på mastergradsnivå i Interkulturell kommunikasjon

2015-2016

Universitetet i Oslo Norge

Årsenhet i Sosiologi

2016-2017

Universitetet på Kypros

Mastergrad i Konferansetolking (gresk, engelsk og spansk)

2005-2006

Universitetet i Athen Hellas

Masterstudier (1. år) i Oversettelse og translatologi (spansk, gresk)

2004-2005

Universitetet i Oslo Norge

Bachelor i Kultur og kommunikasjon

2017-2018

Påbyggingsemner i tolking:

--- - Tolkens ansvarsområde (TAO)