Profil
El Hassane Faoubar

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 20

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 20/20

Punktlighet 20/20

Prestasjoner

Akuttoppdrag

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: