Profil

Eldar Aliev

| Oslo, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Russisk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 29 Apr 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: