Profil
Farhia Abdi Mohamed

Kvinne

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 11

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 11/11

Punktlighet 11/11

Prestasjoner

Videotest bestått

Kompetanseområder

 • Helse
 • Politi
 • Barnevern
 • Kriminalomsorg
 • Privat næringsliv
 • Politikk
 • Psykisk helse
 • Rettsvesen
 • Sosial- og trygdevesen
 • Utdanning og undervisning
 • Utlendingsforvaltning

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Høyskolen i oslo og Akershus

Høyskolen i oslo og Akershus , Oslo

Bachelor i Sosialt Arbeid

2012-2015