Profil

Gilan Ibrahim

Kvinne | Moss, Norge

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 2

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 2/2

Punktlighet 2/2

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

  • Consecutive interpretation

Tolketyper:

  • Skjerm
  • Telefon
  • Fremmøte
  • Videorom

Utdannelse:

Norges arktiske universitet, Tromsø

Legestudent

2018-2018

Tishreen University, Syria

Legestudent

2012-2015