Profil

Gunnlaug Yngvadottir

Kvinne | Stavanger, Norge

Mine språkkunnskaper

Norsk
Islandsk

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 4 Feb 2020

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Om

Jeg begynte å jobbe som tolk, fordi jeg ble tipset om at det var få kvalifiserte tolker i islandsk. Jeg behersker norsk og islandsk, muntlig og skriftlig på høyt nivå.

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Private sector
 • Politics and public policy
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Simultaneous interpretation
 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom