Profil

Hana Honar

| Kongsvinger, Norway

Mine språkkunnskaper

Norsk
Kurdisk (Sorani)

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 15 Aug 2019

Anmeldelser 0

Favoritter 0

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 0/0

Punktlighet 0/0

Prestasjoner

Norwegian Criminal record certificate (Politi Attest)

Norwegian Police - Non Disclosure Agreement

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper:

Utdannelse:

Treider Fagskoler, Oslo

Regnskapsmedarbeider

2017-2018

Handelshøyskolen BI, Oslo

Bachelor

2018-2019