Profil

Handarin Nazir

Anmeldelser

Anmeldelser fra: 26 Jul 2019

Anmeldelser 4

Favoritter 2

Kommunikasjon

Profesjonalitet

Dukket opp 4/4

Punktlighet 4/4

Prestasjoner

Kompetanseområder

Tolkemetoder:

Tolketyper: